Anketa je imala za cilj stjecanje uvida u očekivanja članova od Udruženja, interesne sfere, načine željene komunikacije i ulozi koju članovi žele imati u Udruženju. Na anketu je odgovorilo 20 članova Udruženja.

Anketa HRM udruženjeOčekivanja članova od Udruženja su grupirana u nekoliko segmenata:

 • Udruženje bi trebalo biti centar okupljanja, umrežavanja, supervizije i podrške svim članovima;
 • Predstavljati relevantnog partnera ličnim tijelima u zemlji i regionu;
 • Biti mjestom na kojem se mogu naći sve neophodne informacije i materijali iz područja struke, te svojevrstan obrazovno-razvojni nukleus i
 • PR HRM struke u BiH.

Svoju ulogu u Udruženju članovi vide kao aktivnu i spremni su dati doprinos učestvovanjem u strateško-operativnim ulogama od:

 • Podjele stečenih znanja i djeljenja iskustva, preko experta, trenera, coacha, rada na projektima, davanja ideja, edukaciji drugih članova, mentora do web administratora i lobiranja.

Njihov doprinos bi se ogledao aktivnim učešćem u radu Udruženja, kvalitetnim obavljanjem delegiranih zadataka, razmjenom iskustava i znanja stečenih tokom rada.

Informacije iz područja struke su raznovrsne i odnose se na informacije:

 1. o događajima (eventima) u zemlji i regiji,
 2. o modernim trendovima i novim modelima upravljanja ljudskim resursima
 3. o najboljim praksama i alatima u HR-u
 4. vezane za istraživanja u HR-u
 5. u vezi sa software tehnologijama i aplikacijama u području ljudskih resursa
 6. o edukacijama, seminarima i novostima
 7. iz svih relevantnih područja HR-a od analize radnih mjesta, selekcije zaposlenika, razvoja i ocjene učinka do
 8. o najboljim primjerima sistematizacije radnih mjesta, godišnjih planova edukacija i zapošljavanja, stimulativnih sistema i pozitivnih praksi
 9. o radnom zakonodavstvu …

 Odgovori na ovo pitanje su samo ukazali i naglasili potrebu za izgradnju jakog i modernog udruženja orijentiranog na praktične i primjenjene segmente HR-a.

Preferira se komunikacija u vidu Informaciono-komunikacionih tehnologija – dominantno web (zatvoreni forum/collaboration room) i e-mail (newsletter), neformalna i formalna druženja.

Primarna područja interesa su također pokazala šarenolikost i uopštenost, bez ekstremnih specijalizacija. U odgovorima dominira područje motivacije zaposlenika, procjenjivanje, te razvoj i obuka zaposlenika.

Shodno prijedlozima trebalo bi raditi na organizaciji edukacija:

 1. Regrutovanje i selekcija kadrova
 2. Razvoj timova
 3. Online komunikacija sa interesnim skupinama
 4. Pregovaranje
 5. Motivacija
 6. Ocjena radnog učinka
 7. Mentoring
 8. Kako je HR dodatna vrijednost za kompaniju
 9. HR analitika – važni indikatori za biznis
 10. Kako kreirati treninge za razvoj kompetencija zaposlenika
 11. Sistemi nagrađivanja zaposlenika – praksa, prednosti/nedostaci
 12. Strategija zapošljavanja, privlačenje i zadržavanje talenata
 13. Employer branding
 14. Leadership
 15. Prepoznavanje, razvoj i usmjeravanje top potencijala/performer-a
 16. Povećanje produktivnosti, izbjegavanje stresa
 17. Alati koji se koriste pri selekciji kandidata
 18. Q&A na temu Zakona o radu
 19. Radno pravni odnosi
 20. Problemi koji se javljaju kod upravljanja kadrovima
 21. Project management – EU fondovi

Pored toga prijedlog je i da se više organiziraju radionice i tzv. »Case Study«, te da se započnu razgovori o standardizaciji HR kompetencija, procesa i alata vezanih za različite oblasti HR-a.

Većinski stav članova je da ime predavača nije bitno, ono što je važno jeste da su to koji praktikuju ono o čemu predaju sa bogatim profesionalnim iskustvom iz zemlje i regije. Naglasak je više na praktičarima nego teoretičarima.

Bilo bi dobro imati uhodanu praksu da 2 godišnje pozovemo po 1-2 predstavnika udruženja iz Regije da napravimo work-shop uz predavanje o nekoj aktuelnoj temi.

UKRATKO:

Anketa Udruženja je imala za cilj stjecanje uvida u očekivanja članova od Udruženja, interesne sfere, načine željene komunikacije i ulozi koju čanovi žele imati u Udruženju. Na anketu je odgovorilo 20 članova Udruženja.

Anketa je ukazala i naglasila potrebu za izgradnjom jakog i modernog udruženja orijentiranog na praktične i primjenjene segmente HR-a. U prvom redu se u daljem radu treba posvetiti pažnja razvoju mentorskog sistema kako bi mlađim kolegama ili onima koji su suočeni sa novom problematikom u HR-u olakšali.

Područja interesa su uopštena, a znajući situaciju u kojoj se nalazi veliki broj HR menadžera u našoj zemlji istinita, te je potrebno edukaciju koncipirati na takav način da se prvo radi na osnovama i hitno oformiti interesne klubove. U odgovorima dominira područje motivacije zaposlenika, procjenjivanje, te razvoj i obuka zaposlenika.

Preferira se komunikacija u vidu Informaciono-komunikacionih tehnologija – dominantno web (zatvoreni forum/collaboration room) i e-mail (newsletter), neformalna i formalna druženja. Uslijed iskazanog potrebno je razmisliti o oformljavanju web redakcije Udruženja koja bi se bavila razvijanjem i usavršavanjem komunikacije između članova i drugih dijelova društva.

Obrada: Jelena Visković

Partneri

Login

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Lost your password?