Udruženje za upravljanje ljudskim resursima “HRM”
Ismeta A. Šerbe 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@udruzenjehrm.ba
Tel.: 061/797-503 – Sekretar Udruženja

ID broj:  4202058570008
Poslovna banka: Moja banka
Žiro račun: 137-610-60066448-47

Partneri

Login

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Lost your password?